Leikitään turvallisesti!

Riskit hallintaan

Leikkipaikat ja välineet ovat kuluttajaturvallisuuslakiin
kuuluvia palveluita ja tavaroita. Lain mukaan leikkipaikkojen ja niiden
välineiden on oltava käyttäjilleen turvallisia. Lopullinen vastuu turvallisuudesta
on aina leikkipaikan omistajalla, taloyhtiöllä. Jos jotain sattuu,
säännöllisesti tehdyillä ja dokumentoiduilla tarkastuksilla ja huolloilla on
merkitystä vastuukysymyksissä ja vahingonkorvausvelvollista määriteltäessä.

Jokainen vahinko on liikaa

Leikkikentän ja välineiden kuntoa tulee tarkkailla koko sen käyttöajan
ja -iän. Mikään ei ole ikuista, välineet vanhenevat ja kuluvat käytössä myös
mahdollinen ilkivalta tulee huomioida. Huoltamaton ja tarkistamaton
leikkiväline aiheuttaa tapaturmavaaran. Perusteellisempi turvatarkastus
kannattaakin tehdä kerran vuodessa. Tarkastusten tavoitteena on havaita mahdollisen
vakavan onnettomuuden riskit ja näin saada poistettua ja ennaltaehkäistä
loukkaantumiset. Hyvin yleisesti havaittu puute liittyy esim. helposti korjattavaan
putoamisalueen- ja alustan riittämättömyyteen.

Ammattilainen apunasi

Leikkipaikkojen turvallisuuden arvioinnissa tulee tietää
leikkivälineitä koskevat säädökset ja standardit.

Viherympäristöliiton (VYL) järjestämän Leikki -ja
lähiliikuntapaikkojen turvallisuuskoulutuksen käyneet Soukan Huollon
ammattilaiset ovat apunasi leikkivälineiden kuntoarvioinnissa.

Palveluksessasi

Tarkastuksen teettäminen on helppoa, eikä edes kallista. Leikkipaikan koosta ja leikkivälineiden määrästä. riippuen hintahaitari on 80-150 € (alv 0). Tilaa vaikka saman tien omalta huoltoyhtiöltäsi!

Säännöllisillä ja dokumentoiduilla tarkastuksilla taloyhtiö kantaa oman vastuunsa leikkijöiden turvallisuudesta.

Tarkastuksia on monenlaisia:

  • Käyttöönottotarkastus (uusi leikkiväline/-alue)
  • Vuositarkastus (1x/v)
  • Toimintatarkastus (3 kk välein)
  • Silmämääräinen tarkastus (esim. kiinteistö- tai roskakierrosten yhteydessä 1x7vk)

Pyydä tarjous!

Tarjouspyyntö