Huoltopalvelut 

Tekninen huolto

Teknisellä hoidolla pidetään kiinteistön rakenteet ja varusteet käyttökunnossa.
Tekniseen huoltoon kuuluvat mm. lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähköjärjestelmien (LVIS) käyttö, valvonta, huolto ja korjaukset.

Ammattitaitoinen ja kokenut henkilökuntamme tuntee alueen kiinteistöt ja vastaa päivittäisistä huoltopalveluista. Taloyhtiöiden laitejärjestelmien ohjaus hoidetaan monissa kohteissa Soukan Huolto Oy:n keskusvalvomolta.

Ulkoaluehuolto

Ulkoalueiden puhtaanapito ja ympäristöpalvelut

Ulkoalueiden puhtaanapidon ja ympäristöpalveluiden tavoitteena on yleisen viihtyvyyden ylläpito huolehtimalla ympäristön siisteydestä. Lisäksi varmistetaan ulkoaluerakenteiden toiminnallisuus ja turvallisuus. 

Viheralueiden hoito

Viheralueiden hoitopalvelu sisältää yleensä istutusnurmikoiden hoidon. Lisäksi voidaan sopia erikseen pensaiden hoidosta.

Lumityöt ja liukkaudentorjunta

Oikein ajoitetuilla lumitöillä ja ennakoivalla liukkaudentorjunnalla huolehditaan mahdollisimman esteettömästä kulusta.

Kalusto

Työkoneemme ovat nykyaikaisia ja monipuolisia. Tällä varmistamme luotettavan, tehokkaan ja täsmällisen palvelun.