visio-missio-arvot

Visio

Soukan Huolto on jatkuvasti toimintaansa kehittävä edelläkävijä. Työntekijämme tuottavat asiakasystävällisellä asenteella palveluita, jotka parantavat asiakkaidemme asumisviihtyvyyttä ja omistuksien arvoa.

MISSIO

Soukan Huolto innovatiivinen, asiakaslähtöinen ja luotettava kiinteistön sekä rakennetun ympäristön hoitoon ja asumispalveluihin keskittyvä palveluyritys. Yhtiö toimii yhteiskuntavastuullisesti, panostaa henkilöstöjohtamiseen ja on omistajilleen hyvä sijoitus. Huomioimme palveluissamme kiinteistöjen kokonaistaloudellisen ja ennakoivan ylläpidon, asukasviihtyvyyden ja turvallisuuden vaatimukset.

ARVOT

LAATU

Työn laatuun sisältyy aina asiakaslähtöisyys. Nopea ja joustava palvelu ovat laadun tärkeimpiä osa-alueita. Työtehtävien tekninen osaaminen on hyvän palvelun lähtökohta.

KANNUSTAVUUS

Vastuu työilmapiiristä kuuluu kaikille, myös asiakkaille. Yhtiössä pidetään tärkeänä ihmisten johtamista ja palautteen antamista. Yhtiötä kehitetään jatkuvasti.

ALUEELLISUUS

Yhtiö tuntee hyvin asiakkaansa. Yhtiö keskittyy perinteiselle toimialueelleen (Suur-Espoonlahti). Laajentuminen rakennetaan alueellisuuden pohjalle.

LUOTETTAVUUS

Lupaukset pidetään asiakkaille, työntekijöille ja sidosryhmille. Yhtiö on turvallinen työpaikka. Yhtiö kehittää toimintaansa maltillisesti, pitkäjänteisesti ja reilusti.

SH-slogan MUSTA